KONTOR

Kontoritöö ümberkorraldamine kaugtööle

Tulenevalt eriolukorrast suunavad paljud ettevõtted oma töötajaid võimalusel kodukontoritesse. Kodukontori ettevalmistamiseks on vaja teha ümberkorraldusi iga kodu tehnilist võimekust arvesse võttes. 

 

  • Esiteks on kodukontoris toimetamiseks vaja vähemalt 10/10 Mbps (soovitatavalt 100/100 Mbps) kiirusega internetiühendust.

  • Vaja läheb ka õiget arvutiriistvara. Enamjaolt on paljudel töötajatel olemas tööandja poolt väljastatud sülearvuti vajalike rakendustega. 

  • Arvuti peaks olema varustatud ka veebikaamera ja mikrofoniga. Tööiseloomust tulenevalt võiks kodus olla ka printer.

  • Praktiliselt igas kontoris on olemas eraldi ala või ruum nõupidamisteks ja koosolekuteks. Mõningatel juhtudel võivad nõupidamised toimuda kööginurgas või mõne töötaja kabinetis. Olulisemad kohtumised toimuvad võimalusel siiski selleks ette nähtud koosolekuruumis.

  • Kodust töö tegemiseks on vaja oma kolleegidega ka päris palju arvutivahendusel suhelda. Selle tarbeks on olemas palju erinevaid lahendusi (ettevõttel võib olla selle suhtes ka paikapandud reeglistik). Vaatame seda võimalust väga kasutajasõbraliku ja lihtsa rakenduse ZOOM’i näitel.  

  • Koosoleku korraldaja loob endale konto, mille alt ajastab virtuaalkoosolekuid ning kutsub inimesi nendega liituma näiteks e-maili aadresside kaudu (osalejad ei pea endale eraldiseisvalt kasutajaid looma).
  • Kontorite nõupidamisruumid on tavaliselt varustatud korraliku tehnikaga. Selleks, et virtuaalkoosolekuid kvaliteetselt läbi viia, on mõistlik parima tehnilise lahenduse saavutamiseks läbi rääkida mõningate seadmete viimise koduseinte vahele.  

  • ZOOM’i (või mõne muu rakenduse) kontot omav töötaja loob virtuaalkoosoleku ja saadab kutsed laiali kõigile koosolekul osalejatele. Osaleja asukoht ei ole tähtis. Peaasi, et tal oleks piisavalt hea internetiühendus.
  • Kui tekib vajadus pääseda koduvõrgust ligi digitaalselt arhiveeritud ettevõtte dokumentidele, peab selleks olema turvaline ligipääs kontori sisevõrgule. Sealt võib töötajatel vaja minna kindlaid failiservereid või rakendusi, mille kasutamine on võimaldatud ainult ettevõtte sisevõrgus. Turvaliseks ligipääsuks kontorivõrgule on kaugtööl olles vajalik kasutada VPN-i (Virtual Private Network), mis on turvatud krüpteeritud ühendus.

Pro-Solve Consult OÜ saab teid aidata – kodukontori ettevalmistusest kuni turvaliste tulemüüride ja VPN-ühenduste loomiseni välja. Sinna vahele jääb ka nõupidamis- ja seminariruumide varustamine tänapäevase esitlustehnikaga, mis võimaldab läbi viia kvaliteetseid videokonverentse.

Kokkuvõtvalt öeldes pakume täislahendusi kontoritöö ümberkorraldamisel kaugtööle.